Aktivnosti:Konferencija na temu brige o organizacijskom pamćenju

Izvor: abcDNK
Skoči na:orijentacija, traži

Konferencija na temu brige o organizacijskom pamćenju

15.11.2023

Konferencija na temu brige o organizacijskom pamćenju održava se u četvrtak, 16. studenog 2023., od 10 do 18 sati, u Maloj dvorani Pogona Jedinstvo u Zagrebu.

Konferenciju organiziraju Centar za dokumentiranje nezavisne kulture (udruge Kulturtreger i Kurziv) i neformalna platforma nezavisnih arhiva i knjižnica (Multimedijalni institut, Kuća ljudskih prava, Documenta, Savez udruga Klubtura, Arhiv Srba u Hrvatskoj, Centar za dramske umjetnosti, Udruženje za razvoj kulture URK).

Program

9-9:45 okupljanje i kava

9:45-10 otvaranje konferencije, organizatori

10-12 Panel: primjeri razvijanja organizacijskih i community arhiva, infrastrukture za organizacijsko pamćenje i sjećanje zajednice

Natalija Havelka (Centar za mir, nenasilje i ljudska prava), Osijek
Srdjana Cvijetić (Art radionica Lazareti), Dubrovnik
Ivana Francišković Olrom (Eko Pan), Karlovac
Tonči Kranjčević Batalić (queerANarchive), Split
Ana Kutleša (Muzej susjedstva Trešnjevka, BLOK), Zagreb
Maja Grubišić (Romski edukacijsko-kulturni centar), Zagreb

moderira: Tea Kantoci, Centar za dramske umjetnosti

12-13 pauza za ručak

13-14 Online predstavljanje: Marta Michalska, Centar za arhive zajednice (Centrum Archiwistyki Społecznej), Varšava

Link za zoom registraciju

facilitira: Ana Abramović, Savez udruga Klubtura

14-14:30 pauza za kavu

14:30-16:30 Panel: potencijal organizacijskih arhiva i arhiva zajednice u institucionalnom krajoliku te participacijske prakse koje se razvijaju unutar njega

Vesna Lendić Kasalo, Ured za udruge Vlade RH
Elizabet Kuk, Hrvatski državni arhiv
Vlatka Lemić, ICARUS Hrvatska
Željka Miklošević, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet u Zagrebu
Jasna Jakšić, Muzej suvremene umjetnosti Zagreb

moderira: Nikola Mokrović, Documenta

16:30-17 pauza za kavu

17-18 Online predstavljanje: Rok Vevar, Temporary Slovene Dance Archive/Začasni Slovenski Plesni Arhiv (TSDA) u Muzeju suvremene umjetnosti Metelkova, Ljubljana

Link za zoom registraciju

facilitira: Hana Sirovica, Kurziv

18 zatvaranje konferencije

Konferencija se održava u sklopu projekta "Arhivi odozdo - organizacijsko pamćenje kao element održivosti civilnog društva". Projekt je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Više o projektu


ENGLISH

10-12 Panel: development of organizational and community archives, infrastructure for organizational and community memory

Natalija Havelka (Center for Peace, Non-Violence and Human Rights), Osijek
Srdjana Cvijetić (Art Workshop Lazareti), Dubrovnik
Ivana Francišković Olrom (Eko Pan), Karlovac
Tonči Kranjčević Batalić (queerANarchive), Split
Ana Kutleša (Trešnjevka Neighborhood Museum, BLOK), Zagreb
Maja Grubišić (Roma educational and cultural center), Zagreb

facilitation: Tea Kantoci, Center for Drama Art

13-14 Online presentation: Marta Michalska, Centre for Community Archives (Centrum Archiwistyki Społecznej), WarsawKurzivni tekst

Zoom registration link

facilitation: Ana Abramović, Clubture Network

14:30-16:30 Panel: organizational and community archives' potential in the institutional landscape and the participatory practices that develop within it

Vesna Lendić Kasalo, Government Office for Cooperation with NGOs
Elizabet Kuk, Croatian State Archives
Vlatka Lemić, ICARUS Croatia, University of Zagreb
Željka Miklošević, Department of Information and Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb
Jasna Jakšić, Museum of Contemporary Art Zagreb

facilitation: Nikola Mokrović, Documenta

17-18 Online presentation: Rok Vevar, Temporary Slovene Dance Archive/Začasni Slovenski Plesni Arhiv (TSDA) at the Museum of Contemporary Art Metelkova, Ljubljana

Zoom registration link

facilitation: Hana Sirovica, Kurziv

The conference is organized by the Center for Documenting Independent Culture (associations Kulturtreger and Kurziv) and the informal platform of independent archives and libraries (Multimedia Institute, Human Rights House Zagreb, Documenta - Centre for Dealing with the Past, Clubture Network, Archive of Serbs in Croatia, The Center for Drama Art, Association for Cultural Development URK).

The conference is part of the project "Bottom-up Archives - organizational memory as the element of civil society sustainability". The project „The Archives from below - organizational memory as an element of the sustainability of civil society“ benefits from a grant under the Active Citizens Fund from Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA Grants.